Metallurgiýa senagaty üçin gaty tekerler

Gysga düşündiriş:

OTR tekeri, öçürilen - ýol tekerleri, esasan, ýokary agramly mätäç we hemişe 25 km / sag-dan pes tizlik bilen işleýän senagat meýdançasynda ulanylýar.Roadol tekerlerinden “WonRay”, ýük agramynyň ajaýyp öndürijiligi we uzak ömri bilen has köp müşderini gazanýar.Gaty tekerleriň iň ýokary netijelilige göz ýetirmek üçin pes hyzmaty bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

OTR gaty tekerler

OTR tekeri, öçürilen - ýol tekerleri, esasan, ýokary agramly mätäç we hemişe 25 km / sag-dan pes tizlik bilen işleýän senagat meýdançasynda ulanylýar.Roadol tekerlerinden “WonRay”, ýük agramynyň ajaýyp öndürijiligi we uzak ömri bilen has köp müşderini gazanýar.Gaty tekerleriň iň ýokary netijelilige göz ýetirmek üçin pes hyzmaty bar

image1

Agyr senagat ---- Metallurgiýa senagaty

Metallurgiýa pudagynda ýük elmydama agyr we howply.şonuň üçin tekeriň durnuklylygy we howpsuzlygy iş üçin gaty möhümdir.polat zawodynda we beýleki metallurgiýa senagatyndaky ulaglar üçin gaty tekerler has köp saýlanar.“WonRay” gaty tekerleri, durnukly hili we ýokary öndürijiligi bilen eýýäm köp müşderini gazandy.

image3
image2
SOLID-TIRES-FOR-METALLURGICAL-INDUSTRY-(1)

Hyzmatdaşlar

Indi bölekler bilen üpjün eden bölümlerimiz: Carrie Heavy Industry, MCC Baosteel, Qinhuangdao Tolian Industry, Şanhaý Joolinn Industry, POSCO-Pohang Iron and Steel Co. Ltd., TATA Steel Limited, HBIS Group, Shansteel Group-Shandong demir we polat Group Company Limited), Baowu Group-Wuhan Demir we Polat Kompaniýasy Limited, Zijin Mining, ZENITH-Zenith Polat Group Limited Limited.

image5
image9
image6
image10
image7
image8

Wideo

Gurluşyk

“WonRay Forklift” gaty tekerleriň hemmesi 3 birleşmäni ulanýar.

FORKLIFT SOLID TIRES (14)
FORKLIFT SOLID TIRES (10)

Gaty tekerleriň artykmaçlyklary

● Uzak ömri: Gaty tekerleriň ömri, pnewmatik tekerlerden azyndan 2-3 esse uzyn.
Uct deşilen subutnama: ýerdäki ýiti material bolanda.Pnewmatik tekerler elmydama ýarylýar, Gaty tekerler bu problemalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Bu artykmaçlyk bilen forklift işi az wagtyň dowamynda has ýokary netijelilige eýe bolar.Şeýle hem operator we töweregindäki adamlar üçin has ygtybarly bolar.
● Pes togalanma garşylygy.Energiýa sarp edilişini azaltmak.
● Agyr ýük
● Az hyzmat etmek

“WonRay” gaty tekerleriň artykmaçlyklary

Different Dürli talaplar üçin dürli hil

Different Dürli programma üçin dürli komponentler

Solid gaty teker öndürmek boýunça 25 ýyllyk tejribe, alan tekerleriňizi hemişe durnukly hiline göz ýetiriň

FORKLIFT SOLID TIRES (11)
FORKLIFT SOLID TIRES (12)

WonRay kompaniýasynyň artykmaçlyklary

Technicaetişen tehniki topar size duşan meseläňizi çözmäge kömek edýär

● Tejribeli işçiler önümçiligiň we eltmegiň durnuklylygyny kepillendirýärler.

Sales Çalt jogap satuw topary

● “Zero default” bilen gowy abraý

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

image10
image11

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.


  • Öňki:
  • Indiki: