Kompaniýa syn / Profil

“Yantai WonRay Rubber Tire Co., Ltd.” 010-njy ýylyň aprelinde döredildi. Bu berk iş gözleglerini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän giňişleýin kärhana.Kompaniýa, tehniki çözgütleri tapmak we müşderiniň isleglerine görä iň oňat önüm çözgütleri bilen üpjün etmek ukybyna eýedir.

Forkliftler üçin gaty tekerleri, uly gurluşyk tehnikalary üçin gaty tekerleri, materiallary işlemek üçin gaty tekerleri, skid ýükleýjiler üçin rul tekerlerini, minalar üçin portlary we portlary we ş.m., elektrik forkliftleri üçin tekerleri we PU tigirlerini öndürip bileris. howa iş platformalary üçin gaty tekerler.Müşderiniň isleglerine görä gaty tekerler hem düzülip bilner.

Kompaniýanyň önümleri Hytaý GB, US TRA, Europeanewropa ETRTO we Japanaponiýa JATMA standartlaryna laýyk gelýär we ISO9001: 2015 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.

Kompaniýanyň häzirki ýyllyk satuw mukdary 300,000 bölek bolup, olaryň 60% -i Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Aziýa, Okeaniýa, Afrika we ş.m. gidýär we içerki eksport edilýän forklift öndürijilerine, metallurgiýa kompaniýalaryna, porta, howa menzillerine we ş.m. hyzmat edýär.

Kompaniýanyň satuw ulgamy müşderilere dünýä derejesinde satuwdan soň ýokary hilli we doly hyzmat bermäge ukyplydyr.

about-top-img
application (1)
application (3)