Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin bizi saýlamaly?

26 ýyllyk tejribesi bolan tehniki topar.

Tassyklamak üçin tehniki maglumatlaryňyza görä rim / tigir çyzgylaryny beriň.

Özbaşdak marka.

Önümlerimiz eýýäm önümçilik meýdançalarynyň köpüsini öz içine alýar: forklift tekerleri, tekerlere basyň, agyr ýük maşynlary üçin OTR tekerleri.Awtoulag tekerleri we göteriji platforma tekerleri bar.

Professional gözleg topary.

Giňişleýin gözleg enjamlary.

Gaty gözleg prosesi we düzgünleri.

Her tekerdäki ştrih kody önümçilik we gözleg işlerini yzarlap bilýär.