Topar dolandyryşy

about-2
about-1

Topar dolandyryşy

Toparyň ýolbaşçylary esasan YANTAI CSI-den eýesi, baş tehniki inerener,
önümçilik menejeri we ammar işgärlerimiz YANTAI CSI, ITL-iň Kanadadan uzak möhletleýin hyzmatdaşydy.ITL Aziýada bir wagtlar gaty teker satuwydy.

Tehniki topar “Caterpillar” -yň ynamyny gazandy we birnäçe ýyllap hyzmatdaşlyk etdi.baş tehniki inerener bolsa häzirki wagtda inerenerimiz.

Tehniki topar eýýäm 20 ýyldan gowrak teker biznesinde işleýär, şonuň üçin tehniki ýa-da bazara garamazdan, hemmämiz gowy düşünýäris we dürli müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak ukybyna eýe.