Gaty rezin tekerleri bellik etmeýän önümçilik

Gysga düşündiriş:

Bellemeýän gaty tekerler adaty gara gaty tekerlerden has artykmaçlygy bar - Işledilende ýa-da tormozlananda hiç hili yz galdyrylmaýar.Markirlemeýän tekerler, arassa pollaryň ileri tutulýan ýerinde ulanylmaga niýetlenendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Belli däl gaty teker

Bellemeýän gaty tekerler adaty gara gaty tekerlerden has artykmaçlygy bar ---- Işleýän ýa-da tormozlananda hiç hili yz galmaýar.Markirlemeýän tekerler, arassa pollaryň ileri tutulýan ýerinde ulanylmaga niýetlenendir.

Markasyz tekerler ammaryň pollarynda gara yzlardan gaça durmak üçin giňden ulanylýar.Bu tekerleriň reňkleri öndürijiden dürli bolup biler, ýöne köpüsi çal ýa-da ak bolýar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
image3

Goýmalar

Markasiýa edilmedik tekerler, hapalanmak düýbünden gadagan kärhanalary ulanmak üçin amatlydyr.

● Dermanhana
● Iýmit söwdasy
● Dokma
● Elektron
Awiasiýa

WonRay® seriýasy

“WonRay” seriýasy täze ýörelgäni saýlaýar, önümçiligiň bahasyna berk gözegçilik edýär we ýokary hilli pes bahany hakykatdanam gazanýar

● Üç goşma gurluşyk, Europeewropada we Amerikada meşhur bolan täze dizaýn
Res Çydamly ýöreýän birleşmäni geýiň
● Çydamly merkez birleşmesi
● Super esasy birleşme
● Polat halka berkidildi

image5
image4

WRST® seriýasy

Bu seriýa, işsiz gurşawyň dürli görnüşlerinde ulanylyp bilinjek aýratyn önümlerimiz hökmünde täze işlenip düzüldi.

Extremely Çuňňur ýörelgeler we üýtgeşik ýöreýiş dizaýny, WRST® seriýasyny beýleki şuňa meňzeş markalara garanyňda has ýokary eşik garşylygyny üpjün edýän iki faktor.
● Uly ýörelgäniň dizaýny tekeriň aragatnaşygyny ýokarlandyrýar, ýer basyşyny peseldýär, togalanmaga garşylygy peseldýär we könelişen garşylygy güýçlendirýär

Wideo

Sorag

Bellemeýän tekerlere haýsy ululyklar öndürip biler?

image8
image8

Jogap

Gaty tekerleriň ähli ululyklary.

Mark Forklift gaty tekerleri ýok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

R705

u3

R701

Band tekerlerinde bellik ýok

n2

R710

n5

R700

Mark Skid Rul tekerleri ýok

NON MARKING TIRES (9)
n3

AWP tigirleri ýok

NON MARKING TIRES (2)
NON MARKING TIRES (4)
NON MARKING TIRES (3)
NON MARKING TIRES (11)

Ölçeg sanawy

No.ok.

Şinanyň ululygy

Rim ululygy

Nusga belgisi

Daşarky diametri

Bölüm giňligi

Arassa agramy (Kg)

Maks Load (Kg)

Counter Balance Lift ýük awtoulaglary

Beýleki senagat ulaglary

10km / sag

16 km / sag

25 km / sag

± 5mm

± 5mm

± 1,5% kg

Sürüji

Rul

Sürüji

Rul

Sürüji

Rul

25 km / sag

1

4.00-8

3.00 / 3.50 / 3.75

R701 / R706

423/410

120/115

14.5 / 12.2

1175

905

1080

830

1000

770

770

2

5.00-8

3.00 / 3.50 / 3.75

R701 / 705/706

466

127

18.4

1255

965

1145

880

1060

815

815

3

5.50-15

4.50E

R701

666

144

37

2525

1870-nji ýyl

2415

1790-njy ýyl

2195

1625

1495

4

6.00-9

4.00E

R701 / R705

533.22

140

26.8

1975

1520

1805

1390

1675-nji ýyl

1290

1290

5

6.00-15

4.50E

R701

694

148

41.2

2830

2095-nji ýyl

2705

2000-nji ýyl

2455

1820

1675-nji ýyl

6

6.50-10

5.00F

R701 / R705

582.47

157.3

36

2715

2090-njy ýyl

2485

1910-njy ýyl

2310

1775-nji ýyl

1775-nji ýyl

7

7.00-9

5.00S

R701

550

164

34.2

2670

2055

2440

1875

2260

1740

1740

8

7.00-12 / W.

5.00S

R701 / R705

663

163/188

47.6 / 52.3

3105

2390

2835

2180

2635

2025-nji ýyl

2025-nji ýyl

9

7.00-15

5.50S / 6.00

R701

737.67

177.6

60

3700

2845

3375

2595

3135

2410

2410

10

7.50-15

5.5

R701

768

188

75

3805

2925

3470

2670

3225

2480

2480

11

7.50-16

6

R701

805

180

74

4400

3385

4025

3095

3730

2870

2870

12

8.25-12

5.00S

R701

732

202

71.8

3425

2635

3125

2405

2905

2235

2235

13

8.25-15

6.5

R701 / R705 / R700

829.04

202

90

5085

3910

4640

3570

4310

3315

3315

14

14x4 1 / 2-8

3

R706

364

100

7.9

845

650

770

590

715

550

550

15

15x4 1 / 2-8

3.00D

R701 / R705

383

106.6

9.4

1005

775

915

705

850

655

655

16

16x6-8

4.33R

R701 / R705

416

156

16.9

1545

1190

1410

1085

1305

1005

1005

17

18x7-8

4.33R

R701 (W) / R705

452

154/170

20.8 / 21.6

2430

1870-nji ýyl

2215

1705

2060-njy ýyl

1585

1585

18

18x7-9

4.33R

R701 / R705

452

154.8

19.9

2230

1780-nji ýyl

2150

1615

2005-nji ýyl

1505

1540

19

21x8-9

6.00E

R701 / R705

523

180

34.1

2890

2225

2645

2035-nji ýyl

2455

1890-njy ýyl

1890-njy ýyl

20

23x9-10

6.50F

R701 / R705

594.68

211.66

51

3730

2870

3405

2620

3160

2430

2430

21

23x10-12

8.00G

R701 / R705

592

230

51.2

4450

3425

4060

3125

3770

2900

2900

22

27x10-12

8.00G

R701 / R705

680

236

74.7

4595

3535

4200

3230

3900

3000

3000

23

28x9-15

7

R701 / R705

700

230

61

4060

3125

3710

2855

3445

2650

2650

24

28x12.5-15

9.75

R705

706

300

86

6200

4770

5660

4355

5260

4045

4045

25

140 / 55-9

4.00E

R705

380

130

10.5

1380

1060

1260

970

1170

900

900

26

200 / 50-10

6.5

R701 / R705

457.56

198.04

25.2

2910

2240

2665

2050-nji ýyl

2470

1900-nji ýyl

1900-nji ýyl

27

250-15

7.00 / 7.50

R701 / R705

726.41

235

73.6

5595

4305

5110

3930

4745

3650

3650

28

300-15

8

R701 / R705

827.02

256

112.5

6895

5305

6300

4845

5850

4500

4500

29

355 / 65-15

9.75

R701

825

301.7

132

7800

5800

7080

5310

6000

4800

5450

image10

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.

image11

  • Öňki:
  • Indiki: