Zolakly ýassyk tekerlerinde senagat metbugaty

Gysga düşündiriş:

Şinalara basyň, käbir adamlar zolakly tekerlere ýa-da ýassykly tekerlere basmak diýip atlandyrýarlar.Elektrik forkliftinde we käbir tirkeglerde giňden ulanylýar.Şeýle hem käbir ýol ulaglary we ýol asfalt enjamlary ýaly enjamlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Band tekerlerine basyň

Şinalara basyň, käbir adamlar zolakly tekerlere ýa-da ýassykly tekerlere basmak diýip atlandyrýarlar.Elektrik forkliftinde we käbir tirkeglerde giňden ulanylýar.Şeýle hem käbir ýol ulaglary we ýol asfalt enjamlary ýaly enjamlar

Basylan teker, ýumşak polat zolak bilen daňylan kauçukdan ýasalyp, tekeriň üstüne päsgelçilik hökmünde basylýar.Rezin wulkanizasiýa wagtynda polat halkada berk bejerilýär.

p4
fm1
PRESS-ON-TIRES-(4)

Üstünlikleri

Esasan ýapyk we gowy pol iş ýerlerinde ulanylýan zolak tekerlerine basyň.adaty gaty pnewmatik tekerlerden has ýere düşýändigi sebäpli, kiçijik şassi bar
Maximum Iň ýokary çydamlylygy üpjün edýän gaty güýçli, gaty teker döredýär.
Equipment Enjamlara has agyr ýük götermäge mümkinçilik berýär.
● Şinanyň işleýiş möhleti, adatça, islendik teker teker önüminiň iň uzynlygydyr
Prices Has arzan bahalar

Wideo

Ölçeg sanawy

No.ok. Şinanyň ululygy Nusganyň görnüşleri Arassa agramy (Kg) Maks Load (Kg)
Inç millimetr (mm) Counter Balance Lift ýük awtoulaglary Beýleki senagat ulaglary
10km / sag 16 km / sag
± 1,5% kg Sürüji Rul Sürüji Rul 16 km / sag
1 12x4 1 / 2x8 305x114.3x203.2 SM 8.60 970 865 860 780 745
2 12x5x8 305x127x203.2 SM 10.00 1050 970 1020 950 850
3 13 1/2 x 5 1/2 x 8 342,9 x 139,7 x 203.2 SM 13.00 1400 1245 1235 1125 1075
4 13 1/2 x 7 1/2 x 8 342,9 x 190.5 x 203.2 SM 20.00 2065-nji ýyl 1835 1825-nji ýyl 1660 1590-njy ýyl
5 14x4 1 / 2x8 355,6 x 114.3 x 203.2 SM / TR 11.10 1085 965 960 870 835
6 14x5x10 355.6x127x254 SM 11.80 1250 1125 1185 1065 1000
7 15x4x11 1/4 381x102x285.8 SM / TR 985 875 870 790 755
8 15x5x11 1/4 381x127x285.8 SM / TR 13.50 1290 1150 1145 1040 995
9 15x6x11 1/4 381x152.4x285.8 SM 15.00 1300 1170 1235 1110 1040
10 16x5x10 1/2 406.4x127x266.7 SM / TR 15.00 1400 1245 1240 1125 1075
11 16x6x10 1/2 406.4x152.4x266.7 SM / TR 18.00 1775-nji ýyl 1580 1570 1430 1365
12 16x7x10 1/2 406.4x178.8x266.7 SM / TR 21.40 2155 1915-nji ýyl 1905 1730-njy ýyl 1655
13 16 1 / 4x5x11 1/4 413x127x285 SM / TR 15.10 1415 1260 1250 1135 1090
14 16 1 / 4x6x11 1/4 413x152x285 SM / TR 18.50 1780-nji ýyl 1585 1575-nji ýyl 1480 1370
15 16 1 / 4x7x11 1/4 413x178x285 SM / TR 21.70 2150 1915-nji ýyl 1900-nji ýyl 1730-njy ýyl 1655
16 17x5x12 1/8 431.8x127x308 SM 16.00 1460 1300 1295 1175 1125
17 18x5x12 1/8 457.2x127x308 SM 17.60 1525 1355 1350 1225 1175
18 18x6x12 1/8 457x152x308 SM / TR 21.80 1945 1735-nji ýyl 1720 1565 1500
19 18x7x12 1/8 457x178x308 SM / TR 26.20 2370 2110 2095-nji ýyl 1905 1820
20 18x8x12 1/8 457x203.2x308 SM / TR 29.80 2790 2485 2470 2245 2145
21 18x9x12 1/8 457x229x308 SM / TR 33.70 3215 2860 2840 2580 2470
22 20x8x16 508x203.2x406.4 SM / TR 29.00 2795 2490 2475 2250 2150
23 20x9x16 508x228.6x406.4 SM / TR 33.20 3190 2840 2820 2565 2455
24 21x7x15 533x178x381 SM / TR 30.30 2665 2370 2355 2140 2050-nji ýyl
25 21x8x15 533.4x203.2x381 SM / TR 35.20 3140 2795 2780 2525 2415
26 21x9x15 533.4x228.6x381 SM / TR 40.10 3620 3220 3200 2910 2785
27 22x8x16 558.8x203.2x406.4 SM 37.40 3255 2895 2880 2615 2500
28 22x9x16 559x229x406 SM / TR 43.00 3745 3335 3315 3010 2880
29 22x10x16 559x254x406 SM 48.10 4240 3775 3750 3410 3265
30 22x12x16 559x305x406 SM 57.00 5230 4655 4625 4205 4025
31 22x14x16 559x355.6x406 SM 69.00 6220 5535 5500 5000 4785
32 22x16x16 559x406x406 SM 79.00 7205 6415 6375 5795 5545
33 26x10 660x250x480 SM 68.00 4845 4310 4285 3895 3725
34 620x250x480 SM 59.00 4520 4070 3995 3595 3475
35 28x12x22 711x304x558.8 SM 77.00 6265 5575 5545 5035 4820
36 28x14x22 711x355.6x558.8 SM 95.00 7450 6630 6590 5990 5730
37 28x16x22 711x406.4x558.8 SM 110.00 8635 7685 7640 6940 6645
38 40x16x30 1016x406x762 SM 245.00 12595 11210 11140 10125 9690

Bellik däl

Şinalary basmak, belliksiz tekerleri hem öndürip biler.Reňk islege görä öndürilip bilner.

n5
n2

Arza

Forklift

Şinalary basmak, ýapyk forkliftde giňden ulanylýar, kiçi ýerler üçin has amatly we has uzak we arzan çykdajy bolar

PRESS-ON-TIRES-(4)

Arza

Roadol asma enjamlary we beýleki gurluşyk enjamlary

Freze maşyn, tirkeg, geçiriji ulgam we beýleki gurluşyk ulagy ýaly

PRESS-ON-TIRES-1
PRESS-ON-TIRES-(3)
mold-on-tires-4
image10

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.

image11

  • Öňki:
  • Indiki: