Gaýçy göteriji platforma üçin gaty teker

Gysga düşündiriş:

Bellemeýän gaty tigirler, gaýçy göteriji platformalar üçin giňden ulanylýar.Gaýçy göteriji, pudakda dürli işleri ýerine ýetirmek üçin operatiwleri dik tarapa göterip bilýän howa iş platformasydyr, gaýçy lifti hemişe içerde işlemeli, şonuň üçin tekeriň belligi zerur däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaýçy göteriji platforma üçin gaty teker

Bellemeýän gaty tigirler, gaýçy göteriji platformalar üçin giňden ulanylýar.Gaýçy göteriji, pudakda dürli işleri ýerine ýetirmek üçin operatiwleri dik tarapa göterip bilýän howa iş platformasydyr, gaýçy lifti hemişe içerde işlemeli, şonuň üçin tekeriň belligi zerur däl.

Solid Tyre for  Scissor Lift Platform (2)
Solid Tyre for  Scissor Lift Platform (3)
Solid Tyre for  Scissor Lift Platform (7)
Solid Tyre for  Scissor Lift Platform (9)

“Scissor Lift” tekerleriniň haýsy markalary we modelleri bar?

“WonRay” gaty tigirler, Gen, Skyjack, JLG, Haulotte, AiChi, Upright, snorkel we ş.m. ýaly bazardaky iň meşhur gaýçy göteriji markalary çalşyp biler.Mysal üçin:

Jyn: GR-12, GR-15, GR-20, GS1530 / 1532, GS1930 / 1932, GS2032 / 2046, GS2632 / 2646, 3232/3246,

JLG: 1230ES, 1930ES, 2646ES, 1930E2,1932E2, 2030ES, 2630ES, 2646ES, 3246ES 2033E / 2046E / 2646E / 2658E;2033E3 / 2046E3 / 2646E3 / 2658E3.

Haulotte: Iň amatly 6, 8., 1530E, 1930E, ykjam 8, 8W, 10, 10N, 12, 14.

Skyjack: SJIII-3015/3215/3219;SJ-3215/3219;SJM-3015/3215/3219, SJIII-3220, 3226, 4626, 4632 (4623?)

Açi: SV06C / D, SV08C / D.

Saýlamak üçin reňk

Gaýçy göteriji tekerleriň hemmesi markirlemeýän rezin ulanýar, ýöne siziň islegiňize görä dürli reňk öndürip bileris.iň meşhur reňk çal reňk we ak reňkdir..

Solid Tyre for  Scissor Lift Platform

Wideo

zx

Önümiň görkezilmegi

image1

R712

Solid Tyre for  Scissor Lift Platform (4)

R706

323x100 (3)

R707

z2

R713

z

R717

Ölçeg sanawy

No.ok. Şinanyň ululygy Rim ululygy Nusga belgisi Daşarky diametri Bölüm giňligi Arassa agramy (Kg) Maks Load (Kg)
Beýleki senagat ulaglary
± 5mm ± 5mm ± 1,5% kg 10km / sag
1 10x3 FB R706 254 74 7 425
2 10x4 FB R706 256 101.6 5.9 630
3 12x4 (tormoz bilen) FB R707 310 100 7.6 / 9.4 (FB) 680
4 12x4 (W / O tormoz) FB R707 310 100 7 / 8.2 (FB) 680
5 12x4.5 FB R707 / R712 310 115 15 (G) / 10 820
6 12.5x4.25 FB R712 320 108 15.5 (H) / 12.6 (J) 810
7 14x4 1/2 FB R713 358 114 14.5 920
8 15x5 FB R712 384 127 20 (G / H) / 16.5 1095
9 16x5x12 bra Tormoz bilen) FB R706 / R707 406 125 15.2 / 18.8 (FB) 1265
10 16x5x12 (W / O tormoz) FB R706 / R707 406 125 14 / 17.3 (FB) 1265
11 22x7x17 3/4 FB R714 559 176 48.5 (8s) /47.5 (9s) 2270
12 323x100 FB R713 / R707 323 100 9.1 635
13 406x125 (JIG16x5x12) FB R706 / R707 406 125 17 1265
14 406x127 FB R713 406 127 18.5 1265
15 2.00-8 (12x4) 2.50C / 3.00 R706 / R700,707 318/310 103/100 5 620
16 3.00-5 2.15 R713 / R716 268/250 77/72 3.7 335
17 600x190 FB R706 600 190 55.2 2670
18 410x130 FB R717 410 130 17.9 825
19 305 / 76-254 FB R717 305 76 13.1? 425
20 305 / 100-255 FB R717 305 100 13.1 600
21 230x80 FB R717 230 80 7.3 405
22 16x5x10.5 FB R710 406 127 17.15 1075
23 640x170x560 (25x7) FB RT711 640 170 63.5 / 129 2340
24 25.6x7 FB R714 650 175 55 2120

Hiline nädip gözegçilik etmeli?

image9
image10

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.

image11

  • Öňki:
  • Indiki: