Tigir ýükleýänler üçin senagat gaty rezin tekerler

Gysga düşündiriş:

Highokary ýüklemek, pes togalanmak garşylygy, energiýanyň az sarp edilmegi, könelmegi we deşilmegine garşy garşylyk, partlama ýok, tehniki hyzmatyň arzanlygy bilen şinanyň şunuň ýaly daş-töwereginde işleýän portuň ýörite ulagynda giňden ulanylýar. ýaly, karýer we döwük howly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tigir ýükleýänler üçin gaty tekerler

Highokary ýüklemek, pes togalanmak garşylygy, energiýanyň az sarp edilmegi, könelmegi we deşilmegine garşy garşylyk, partlama ýok, tehniki hyzmatyň arzanlygy bilen şinanyň şunuň ýaly daş-töwereginde işleýän portuň ýörite ulagynda giňden ulanylýar. ýaly, karýer we döwük howly.

image2
ert11

Wideo

Ölçeg sanawy

w4

R701

w512

R700

im672

R709

w1

R711

w2

R708

No.ok. Şinanyň ululygy Rim ululygy Nusga belgisi Daşarky diametri Bölüm giňligi Arassa agramy (Kg) Maks Load (Kg)
Counter Balance Lift ýük awtoulaglary Beýleki senagat ulaglary
10km / sag 16 km / sag 25 km / sag
± 5mm ± 5mm ± 1,5% kg Sürüji Rul Sürüji Rul Sürüji Rul 25 km / sag
1 8.25-20 6.50T / 7.00 R701 976 217 123 5335 4445 4870 4060 4525 3770 3770
2 9.00-16 6.00 / 6.50 / 7.00 R701 880 212 109 5290 4070 4830 3715 4485 3450 3450
3 9.00-20 7.00 / 7.50 R701 / R700 1005 236 148 6365 5305 5815 4845 5400 4500 4500
4 10.00-20 6.00 / 7.00 / 7.50 / 8.00 R701 1041 248 170 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
5 10.00-20 7.50 / 8.00 R700 1041 248 176 7075 5895 6460 5385 6000 5000 5000
6 11.00-20 7.50 / 8.00 R701 1058 270 193 7715 6430 7045 5870 6540 5450 5450
7 12.00-20 8.00 / 8.50 R701 / R700 1112 285 230 8920 7435 8140 6785 7560 6300 6300
8 12.00-24 8.50 / 10.00 R701 1218 300 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
9 12.00-24 10.00 R706 1250 316 312 9445 7870 8630 7190 8010 6675 6675
10 13.00-24 8.50 / 10.00 R708 1240 318 310 10835 9025 9890 8240 9185 7655 7655
11 14.00-20 10.00 R706 1250 316 340 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7315
12 14.00-24 10.00 R701 1340 328 389 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
13 14.00-24 10.00 R708 1330 330 390 12165 10135 11105 9255 10315 8595 8595
14 16.00-25 11.25 R711 1446 390 600 16860 13490 15170 11400 13480 10130 10130
15 17.5-25 14.00 R711 1368 458 568 17720 14180 16880 12690 15960 12000 12000
16 18.00-25 13.00 R711 1620 500 928 21200 16960 20480 15400 19100-nji ýyl 14360 14360
17 20.5-25 17.00 R709 1455 500 720 24430 18820 22290 17170 20660 15880 15880
18 23.5-25 19.50 R709 / R711 1620 580/570 1075 30830 24660 29790 22400 27770 20880 20880
19 26.5-25 22.00 R709 1736 650 1460 39300 31400 37400 28100 35400 26600 26600
20 29.5-25 25.00 R709 1840-njy ýyl 730 1820 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265
21 29.5-29 25.00 R709 1830-njy ýyl 746 1745 45760 38130 41770 34810 38800 32330 32330
22 10x16.5 (30x10-16) 6.00-16 R708 / R711 788 250 80 deşik bilen 3330
23 12x16.5 (33x12-20) 8.00-20 R708 840 275 91 deşik bilen 4050
24 16 / 70-20 (14-17.5) 8.50 / 11.00-20 R708 940 330 163 deşik bilen 5930
25 38.5x14-20 (14x17.5,385 / 65D-19.5) 11.00-20 R708 966 350 171 deşik bilen 6360
26 385 / 65-24 (385 / 65-22.5) 10.00-24 R708 1062 356 208 deşik bilen 6650
27 445 / 65-24 (445 / 65-22.5) 12.00-24 R708 1152 428 312 deşik bilen 9030

Gurluşyk

“WonRay Forklift” gaty tekerleriň hemmesi 3 birleşmäni ulanýar.

FORKLIFT SOLID TIRES (14)
FORKLIFT SOLID TIRES (10)

Gaty tekerleriň artykmaçlyklary

● Uzak ömri: Gaty tekerleriň ömri, pnewmatik tekerlerden azyndan 2-3 esse uzyn.
Uct deşilen subutnama: ýerdäki ýiti material bolanda.Pnewmatik tekerler elmydama ýarylýar, Gaty tekerler bu problemalar barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Bu artykmaçlyk bilen forklift işi az wagtyň dowamynda has ýokary netijelilige eýe bolar.Şeýle hem operator we töweregindäki adamlar üçin has ygtybarly bolar.
● Pes togalanma garşylygy.Energiýa sarp edilişini azaltmak.
● Agyr ýük
● Az hyzmat etmek

“WonRay” gaty tekerleriň artykmaçlyklary

Different Dürli talaplar üçin dürli hil

Different Dürli programma üçin dürli komponentler

Solid gaty teker öndürmek boýunça 25 ýyllyk tejribe, alan tekerleriňizi hemişe durnukly hiline göz ýetiriň

FORKLIFT SOLID TIRES (11)
FORKLIFT SOLID TIRES (12)

WonRay kompaniýasynyň artykmaçlyklary

Technical atureetişen tehniki topar size duşan meseläňizi çözmäge kömek edýär

● Tejribeli işçiler önümçiligiň we eltmegiň durnuklylygyny kepillendirýärler.

Sales Çalt jogap satuw topary

● “Zero default” bilen gowy abraý

Tigir ýükleýänler üçin hyzmatdaşymyz

Göni SANY we Zoomlion üçin gaty tekerler bilen üpjün edýäris.

Kompaniýamyz hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, taryhymyzy we kompaniýanyň profilinde has köp tanyşlygy görmäge hoş geldiňiz.ýa-da göni habarlaşyň

image14
image10

Gaplamak

Güýçli palet gaplamak ýa-da talap boýunça köp ýük

Kepillik

Islän wagtyňyz tekerleriň hilinde kynçylyklar bar öýdýän.biziň bilen habarlaşyň we subutnamany beriň, size kanagatlanarly çözgüt bereris.

Programmalara laýyklykda takyk kepillik möhleti üpjün edilmelidir.

image11

  • Öňki:
  • Indiki: